Αναλαμβάνουμε τη μετάφραση κειμένων σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, σε ένα ευρύ φάσμα γνωστικών αντικειμένων, με εξειδικευμένη ορολογία. Συγκεκριμένα, παρέχουμε υπηρεσίες μετάφρασης στους τομείς που ακολουθούν για πλήθος γλωσσικών συνδυασμών.


Νομική

Πιστοποιητικά, συμφωνητικά, συμβόλαια, πληρεξούσια, μηνύσεις, συμβάσεις, ληξιαρχικές πράξεις, κανονισμούς, εγκυκλίους, διαβατήρια, ταυτότητες και λοιπά διοικητικά έγγραφα


Ιατρική

Ιατρικές εξετάσεις και γνωματεύσεις ,εξιτήρια, ιστορικό ασθενών, φύλλα νοσηλείας, αποδείξεις νοσηλείας


Οικονομία

Εκκαθαριστικά, τραπεζικά έγγραφα, ισολογισμοί, ετήσιες εκθέσεις, οικονομοτεχνικές μελέτες, τιμολόγια, λογιστικών φύλλων


Εκπαίδευση

Τίτλους σπουδών, αναλυτικές βαθμολογίες, συστατικές επιστολές, εκπαιδευτικά βιβλία, συγγράματα, φοιτητικές εργασίες, λογοτεχνικά βιβλία


Φαρμακευτική

Χαρακτηριστικά προϊόντος, φαρμακευτικές μελέτες, ερωτηματολόγια


Διαφήμιση

Διαφημιστικά φυλλάδια, brochures, αφίσες


Τουρισμός

Τουριστικοί οδηγοί, τουριστικά κείμενα, τουριστικές ιστοσελίδες, χάρτες


Εμπόριο

Περιγραφές προϊόντων, φορτωτικά έγγραφα, μελέτες έρευνας αγοράς

Θα θέλατε μια προσφορά;


Επικοινωνήστε μαζί μας